Seminario de invesigación profundización CNyT/EM 2018-I